środa, 12 grudnia 2012

Informacje o Gminnej Bibliotece PublicznejGminna Biblioteka Publiczna
66-435 Krzeszyce
ul. Gorzowska 7
 
tel/fax (095) 757 32 18
e-mail: gbp@krzeszyce.pl
 
Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku od 800 do 1800
Przy Bibliotece w ramach programu "Ikonka" działa Czytelnia Internetowa
Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku od 830 do 1730


Filia w Kołczynie
tel. (095) 757 48 11
 

Godziny otwarcia:
W związku z komputeryzacją Gminnej Biblioteki Publicznej do końca marca br. 

filia czynna jest od poniedziału do piątku w godzinach od 1500 do 1630


Filia w Muszkowie
 

Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku od 1100 do 1900Kierownikiem Biblioteki jest pani Jolanta Solińska.
Gminna Biblioteka Publiczna w Krzeszycach prowadzi wieloraką działalność kulturalno-oświatową wychodzącą poza ramy statusowej działalności. Współpracuje z lokalnymi  stowarzyszeniami i instytucjami, a także z partnerami z Niemiec. Na działalność biblioteka pozyskuje środki z funduszy unijnych, organizując różnego rodzaju przedsięwzięcia (w ramach funduszy małych projektów).

Biblioteka w Krzeszycach to miejsce przy  którym działa Ośrodek wiedzy o historii i tradycji gminy Krzeszyce. Ośrodek jest miejscem gromadzenia informacji o regionie. Umożliwia czytelnikom poznanie historii, tradycji i kultury regionu. Pełni jednocześnie rolę pomostu w procesie integracji europejskiej, będąc ważnym etapem na drodze do pokonania zaszłości historycznej, wzajemnych uprzedzeń i podziałów. Tutaj rokrocznie odbywają się spotkania z dawnymi mieszkańcami Krzeszyc- Niemcami, połączone z różnymi wystawami, prelekcjami historycznymi oraz znaczącymi dla współczesnych dziejów  gminy wydarzeniami. Biblioteka jest również organizatorem międzynarodowych plenerów malarskich i rzeźbiarskich oraz indywidualnych i zbiorowych wystaw, których celem jest popularyzacja sztuk plastycznych wśród mieszkańców gminy i gmin przygranicznych.. Promujemy twórców lokalnych poprzez stworzenie możliwości prezentacji ich  pracy i osiągnięć twórczych w środowisku lokalnym.

Krzeszycka biblioteka od wielu lat podejmuje różnego rodzaju inicjatywy na rzecz krzewienia czytelnictwa i nauki.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz