poniedziałek, 31 marca 2014

Wieczór z Rzecznikiem w krzeszyckiej bibliotece

Rzecznik Praw Obywatelskich w krzeszyckiej bibliotece

Konsumenci poznawali swoje prawa.
Co może konsument/-ka? Gdzie szukać pomocy?
Gminna Biblioteka Publiczna w Krzeszycach 21 marca 2014r. zorganizowała spotkanie dotyczące praw konsumenta, na które zaprosiła społeczność lokalną.

Spotkanie było częścią większego projektu „Wieczór z rzecznikiem”, który realizowany jest w pięciu krajach: Czechach, Słowenii, Estonii, Rumunii oraz w Polsce. Najważniejszym celem projektu jest upowszechnianie wiedzy o prawach, które zapisane są w Karcie Praw Podstawowych UE i przysługują wszystkim obywatelom Unii. W Polsce organizatorem projektu jest Centrum Edukacji Obywatelskiej, a partnerami: Stowarzyszenie Praktyków Dramy „STOP-KLATKA” i Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Projekt jest współfinansowany przez Komisję Europejską.


Nasza biblioteka zgłosiła się do udziału w projekcie "Wieczór z Rzecznikiem". Łącznie z całej Polski do projektu zgłosiło się ponad 50 bibliotek ,z których wybrano 15 bibliotek, w tym naszą. Na spotkanie „Wieczór z Rzecznikiem” do wyboru były trzy tematy: prawo dostępu do informacji publicznej, prawa konsumenta i prawa pacjenta – temat przez naszą bibliotekę wybrany to prawa konsumenta.
Przebieg spotkania poprowadzony został innowacyjną metodą dramy. Uczestnicy w bardzo czytelny sposób dowiedzieli się jakie mają prawa konsumenckie, kiedy są najczęściej naruszane oraz jak można je chronić. Publiczność stanowili zaproszeni mieszkańcy, którzy wspaniale udzielali się podczas prowadzonych warsztatów i podczas których na początku został wyświetlony krótki film dokumentalny pokazujący historię ludzi, których prawa zostały złamane i którzy postanowili walczyć o sprawiedliwość. Następnie uczestnicy „Wieczoru z Rzecznikiem” wzięli udział w warsztatach teatralnych poprowadzonych przez ekspertów ze Stowarzyszenia STOP-KLATKA. Kilkanaście osób, uczestników spotkania, zagrało w krótkim spektaklu prezentującym sytuację łamania praw konsumenta i wcieliło się w osoby walczące o swoje prawa. Dzięki metodzie dramy łatwiej było zrozumieć pozycję kogoś, kogo prawa zostały naruszone, poznać kontekst danej sytuacji oraz ocenić możliwości radzenia sobie w takich wypadkach. Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA stworzyło interaktywny spektakl przedstawiający dyskomfort życia „polskiego konsumenta”. Pozwolił on zarówno aktorom, jak też widzom wpływać na rozwój sytuacji, przeżywać autentyczne emocje w odtwarzanej roli. Dlatego dla naszych uczestników udział w przedstawieniu był niezwykle użyteczną formą podpowiedzi, jak sobie radzić i pomóc w podobnych okolicznościach.
Druga część spotkania miała formę swobodnej dyskusji z przedstawicielem Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Panią Sylwią Zimoch. Każdy uczestnik miał możliwość zadania pytania i uzyskania odpowiedzi, wyrażenia swoich wątpliwości i przedstawienia swojej opinii. Jednocześnie po spotkaniu Pani rzecznik zaprosiła wszystkich zainteresowanych na indywidualne konsultacje. Zainteresowanie było duże ,z czego wnioskować można, że społeczność boryka się na co dzień z różnymi problemami i takie konsultacje są niezwykle ważne i potrzebne.
Oprócz tak wartościowego spotkania przedstawiciel CEO oraz koordynatorzy projektu przekazali krzeszyckiej bibliotece wiele materiałów informacyjnych dotyczących Karty Praw Podstawowych (broszury, foldery, ulotki),które będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych w tutejszej bibliotece .

Gminna Biblioteka Publiczna w Krzeszycach
środa, 19 marca 2014


,,Wieczór z Rzecznikiem’’

Gminna Biblioteka Publiczna w Krzeszycach znalazła się w gronie 15 bibliotek publicznych w Polsce, które zostały partnerami Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej w ramach międzynarodowego projektu pod nazwą "Wieczór z Rzecznikiem". W projekcie obok Polski biorą udział: Czechy, Słowenia, Rumunia i Estonia.

Projekt dotyczy upowszechniania wiedzy i poszerzania świadomości w społeczności lokalnej na temat podstawowych praw obywatelskich, a w szczególności praw pacjenta, praw konsumenta oraz prawa dostępu do informacji publicznej.

21 marca 2014 r o godz. 17 00. 
 
zapraszamy mieszkańców gminy Krzeszyce do udziału w spotkaniu, podczas którego będzie można zapoznać się z koncepcją praw podstawowych, a w szerszym zakresie z prawami konsumenta .

Spotkanie pod nazwą „Wieczór z Rzecznikiem” będzie składało się z kilku elementów:
Na początku zostanie wyświetlony krótki film dokumentalny pokazujący historię ludzi, których prawa zostały złamane i którzy postanowili walczyć o sprawiedliwość.
Następnie uczestnicy będą mogli wziąć udział w warsztatach teatralnych poprowadzonych metodą dramy, dzięki której łatwiej będzie można zrozumieć i poznać kontekst danej sytuacji oraz ocenić możliwość radzenia sobie w podobnej sytuacji.
W dalszej kolejności spotkania planowana jest swobodna dyskusja z przedstawicielem Biura Rzecznika, podczas której będzie możliwość przedstawienia swojej opinii i zadania nurtujących nas pytań.
Na zakończenie uczestnicy "Wieczoru z Rzecznikiem’’ otrzymają materiały edukacyjne.

Relacja ze spotkania już wkrótce 


 
Czytanie to świetna zabawa!!!
Gminna Biblioteka Publiczna w Krzeszycach zaprasza DZIECI
na poniedziałkowe spotkania CZYTAM SOBIE, godz. 15 00
Celem naszych spotkań „Czytam sobie” jest pokazanie dzieciom, że samodzielne czytanie jest dobrą zabawą, a nauka czytania może być przyjemnością, szczególnie ważne jest pokazanie rodzicom i dzieciom, jak wiele radości i satysfakcji daje młodym ludziom czytanie książek.
Pomóżmy dzieciom złapać bakcyla czytania, niech przekonają się same, że czytanie to świetna zabawa. Niech książki wzbogacają ich życie, nadają mu nowy wymiar pełen niesamowitych postaci i fascynujących historii. Poczujmy wraz z dziećmi dumę z pierwszej samodzielnie przeczytanej książki! I oby ta radość i zadowolenie towarzyszyły im na każdym etapie czytelniczej podróży.

10 sposobów na dobry początek dziecięcej przygody z czytaniem
1. Ustal najlepszą dla wszystkich porę na czytanie – na początek 10-15 minut dziennie.
2. Uszanuj wybór dziecka – książka nie zawsze musi uczyć, może też bawić.
3. Panuj nad sentymentalizmem – to, co podobało się tobie, nie musi się podobać twojemu dziecku.
4. Podsuń dziecku niewielkie fragmenty tekstu, pisane dużym drukiem*.
5. Podpowiedz dziecku, że może używać palca jako wskaźnika – uporządkuje ruch oczu i zaktywizuje pracę mózgu.
6. Po lekturze bądź dociekliwy (pytaj: kto?, gdzie?, dlaczego?), ale nie natarczywy.
7. Zaproponuj proste zabawy z tekstem.
Np. Kto szybciej znajdzie w przeczytanym fragmencie słowa z jakąś literą lub sylabą, ten wygrywa. W ten sposób dziecko utrwali w pamięci obrazy tych słów.

8. Uszanuj chęć czytania po cichu.
Kłopoty z głośnym czytaniem czasem wynikają np. z zaniżonej samooceny, a nie z problemów ze składaniem liter w słowo.
9. Zauważaj i doceniaj każdy postęp w czytaniu.
10. Udowodnij dziecku, że lubisz czytać.
ZAPRASZAMY W KAŻDY PONIEDZIAŁEK OD GODZ.15 00
WSZYSTKIE SPOTKANIA ŁĄCZYMY Z ZAJĘCIAMI PLASTYCZNYMI
Gminna Biblioteka Publiczna w KrzeszycachMalarstwo „inspirowane pięknem Sławomira Szeleszkiewicza

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Krzeszycach od 08.marca 2014 r. prezentowana jest wystawa malarstwa Sławomira Szeleszkiewicza "inspirowane pięknem"
O autorze prac - Z.Siwek :
Wydaje się, że potrzeba nieustannej wypowiedzi rysunkowej czy malarskiej dla Sławomira Szeleszkiewicza stanowić może również szczególną formę introspekcji jako możliwości sposobu docierania do samego siebie. Posługiwanie się przez niego podstawową triadą starogrecką dobra, prawdy i piękna w wyborze i kształtowaniu form malarskich stanowi próbę, może często nieuświadamianą, uchwycenia gruntu porządkującego rzeczywistość. Przywiązanie do wartości szeroko pojętego piękna przekłada się na wybór podejmowanych przez niego tematów malarskich, a także sposobu ich realizowania. W jego pracach przeważają portrety ornamentowe, martwe natury, czy pejzaże. Choć są to tematy powszechnie znane, to jednak w obrazach Sławomira Szeleszkiewicza wyrażane są szczególną czystością kolorystyczną, porządkiem kompozycyjnym czy specyficzną świetlistością. Tendencja podkreślania i odwoływania się do kryteriów jednoznacznych i czytelnych przenika jego obrazy, nadając im spójnego wyrazu i specyficznego charakteru.

Wystawa będzie czynna do 08 maja 2014 r., codziennie w godzinach pracy biblioteki 10:00-18:00.
Zapraszamy
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA KRZESZYCEczwartek, 13 marca 2014

Spotkanie Krzeszyckiego Dyskusyjnego Klubu Książki 
Edward Pasewicz - „Śmierć w Darkroomie”


Dyskusyjny Klub Książki w Krzeszycach, spotyka się co miesiąc, aby podyskutować o książce,
 nasze spotkanie odbyło się 27 lutego, a tematem rozmów była książka 
Edwarda Pasewicza- "Śmierć w Darkroomie".

Oto relacja jednej z klubowiczek na temat książki:
Książka Edwarda Pasewicz, pt. „Śmierć w Darkroomie” przybliża nam sposób życia gejów.
Do Poznania przyjeżdża policjant. Który jest bratem zmarłego Igora, chce on poznać przyczyny śmierci. Zatrzymuje się w mieszkaniu rodziców, którzy właśnie mieszkają nad klubem dla gejów. Rodzice nie akceptowali zainteresowań syna. Znany w środowisku notariusz oraz szef policji którego syn Mikołaj był związany z Igorem ukręcają bieg sprawie uznając, że śmierć nastąpiła z powodu apopleksji.
W klubie dla gejów „Zielony” poznaje wielu tam młodych ludzie, próbuje się dowiedzieć o przebiegu wypadków. Spotyka tam z Krakowa Eminencję, który również przyjechał w obce dla siebie środowisko, aby napawać swój wzrok młodymi chłopcami. Na urodzinach jednego z chłopców wśród gości znajduje się Mikołaj, który jest pogrążony w rozpaczy po stracie przyjaciela, próbuje się też dowiedzieć o prawdziwą przyczynę śmierci. Okazuje się, że eminencja przepychając się wśród manifestantów widział jak ktoś okładał chłopaka laską przed klubem.
Dla wszystkich stało się jasne, kto kryje się za śmiercią Igora.
Rodzina głęboko wychowana w wierze katolickiej nie mogła zaakceptować zainteresowań syna, który przynosił tylko wstyd i hańbę rodzinie.”


Majkut Julia
Na następne spotkanie zapraszamy za miesiąc.

Dyskusyjny Klub Książki w Kołczynie

Tematem dyskusji podczas spotkania, które odbyło się 07.03.2014 r. była powieść Majgull Axelsson „ Dom Augusty”.
A tak przedstawiła swoje odczucia, po przeczytanej książce pani Krystyna:
„ Dom Augusty”- książkę szwedzkiej pisarki Majgull Axelsson przeczytałam z mieszanymi uczuciami. Autorka pisze o kobietach (głównie). Ja też wyrosłam w otoczeniu kobiet, które urodziły się w tym samym czasie co bohaterki Axelsson- moje babcie, matka, ciotka, ja sama i moje córki. Czytając mimo woli porównywałam ich i nasze życie. Czym się różniło? Czego dotyczyło? Co było najważniejsze w ich i naszym życiu? Bo powieść „Dom Augusty” jest o życiu. O życiu w Szwecji na początku XX w. w małym górniczo-hutniczym miasteczku. Nie traktuje jednak o życiu mieszkańców, ani o problemach, skupia się na głównej postaci, Auguście, jej rodzinie, mężu, dzieciach (córce Oldze) ich wzajemnych relacjach, uczuciach. A ich uczucia są skomplikowane. Większość bohaterek ma tajemnice, które ukrywa, o których nie tylko dom- szepce o nich wspomnieniami, nie daje odpocząć nocą, przywołuje rozterki i wątpliwości. Kobiety są przez swoje tajemnice smutne, nastawione dożycia biernie i pesymistycznie. „Miłość zdarza się im rzadko i trwa bardzo krótko, nikt o nią nie walczy, nikt się dla niej nie poświęcax1.
Majgull Axelsson opowiada o kontaktach seksualnych, a nie o miłości. Z powodu braku wzajemnej miłości w relacjach rodzice- dzieci (córki) powstają tragedie. Olga, Karina, Alicja, Andżelika wszystkie te kobiety ( dziewczyny) dokonują w młodości złego wyboru. Nie miały dobrego wzoru i powielają błędy swoich poprzedniczek. A wystarczyłoby niewiele „… podniósł rękę i szybko pogłaskał Augustę po policzku, aż z zaskoczenia zamknęła oczy. Kiedy je znów otworzyła świat był naprawiony. Nie było brzydko i niebezpiecznie. Nawet ona sama… x 2. Muszę stwierdzić, że powieść Majgull Axelsson „Dom Augusty” nie zachęciła mnie do przeczytania podobnych lektur. Jest jednak potrzebna, może uzmysłowi niektórym, zwłaszcza młodym czytelniczkom, spieszącym ku seksualności i szybkim związkom, że z tego pośpiechu i nie przygotowania wynikają same zagrożenia i kłopoty. Człowiek pozbawiony uczuć lub je maskujący, zabija siebie samego. Samotność i odrzucenie prowadzi do pytania- jak i po co mam żyć? I znaleźć ostateczną odpowiedź, która wybrała Andżelika. Każda z nas chciałaby mieć w życiu szczęście i niektóre mają. Mają kochające rodziny- babcie , matki, ciotki, córki, wnuczki, osoby, u których zawsze lub prawie zawsze mogą znaleźć bezpieczeństwo, współczucie, radę i przyjaźń.
I niech tak zostanie.
Krystyna Ścigała
Przypisy:
X1- Iwona Książek. Recenzja książki- internet, Majgull Axelsson „ Dom Augusty”
X2- Majgull, Axelsson „ Dom Augusty” Wyd. W.A.B. W-wa, 2008 s.252.

środa, 12 marca 2014


Czytanie książek wyzwala w czytelniku wiele pozytywnych emocji.
Dyskusyjny Klub Książki jest właśnie takim miejscem w Bibliotece w Muszkowie (Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzeszycach) 06.03.2014r. odbyło się kolejne spotkanie klubowiczek.
Dyskusje były prowadzone wokół książki Sylwii Chutnik pt. ,,Cwaniary”

Tak, swoją recenzje na temat książki przedstawiła jedna z klubowiczek:
Powieść kontrowersyjna, budząca wiele emocji, przerażająca i przyciągająca. Powieść bulwersująca, odzierająca mity spokojnego, bezpiecznego życia. Przeraża bezsilność choroby. Przeraża samodzielnie wymierzana straszna ” sprawiedliwość”, która nią nie jest. Sędziów, stawia na równi z ofiarami.
Opisane cztery kobiety: Halina, Celina, Stefania i Bronka. Kobiety wiodą dwie egzystencje, jedna zawodowa, zrozumiała, naturalna i druga bandycka, odstręczająca i dziwna. Halina młoda wdowa budząca współczucie w pierwszym rozdziale w następnym zaskakuje brutalnością i zachowaniem nieprzystającym do kobiety w ciąży. Jej mężczyzna, który ginie w wyniku wendety nie tylko jest ofiarą ale prędzej napastnikiem. Stefania, ofiara przemocy, której nie przerywa i planuje z premedytacją zemstę. Zrozumiała byłaby emocjonalna, gwałtowna reakcja w samoobronie i przyłożenie oprawcy, tym co jest pod ręką. Stefania jednak nic nie robi, poddaje się, nie działa sama. Bronka, wykształcona, pracująca w kancelarii prawniczej, po godzinach zamyka kodeksy i wymierza kary po swojemu, nożem, do skutku często śmiertelnego! Celina, podobnie jak koleżanki w dzień radosna ekspedientka, w nocy przeistacza się niby wampir w kreskówce...
Zadając sobie pytanie, czego można nauczyć się tej książki? Czy można się czegoś nauczyć?
Chyba tylko, kim nie być...A nocą lepiej iść przez ciemny las niż centrum miasta.
Dorota Nazwalska


Spotkanie DKK miało charakter bardziej uroczysty, ponieważ odbyło się oficjalne wprowadzenie bibliotekarki Eweliny Niemczyn z udziałem Jolanty Solińskiej –Kier. Gminnej Biblioteki w Krzeszycach oraz Janem Galońskim -Przewodniczącym Rady.
Były tulipany, tort i życzenia dla Pań.

Następne spotkanie odbędzie się 10.04.2014r. Tematem będzie lektura Joanny Chmielewskiej pt. ,,Poduszka w różowe słonie”