poniedziałek, 30 lipca 2018

Informacja dotyczące danych osobowychInformacje dotyczące danych osobowych
(art.37ust.7 RODO, art.10 ustawy o ochronie danych osobowych)

Szanowni Państwo zgodnie z art. 13 i art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.  (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję:

1.    Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Gminnej Bibliotece Publicznej  w Krzeszycach jest Kierownik GBP  Krzeszyce, ul. Gorzowska 7/8, 66-435 Krzeszyce.

2.    Jeśli mają Państwa  pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych możecie Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: Robert Józefowicz tel. 530 511 567, kontakt listowny na adres Administratora lub email: j.jozefowicz@itmediagroup.pl

3.    Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4.    Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:  działań związanymi ze statutem GBP w Krzeszycach (np. z organizacją imprez, wydarzeń kulturalnych korzystaniem z biblioteki, udziałem w sekcjach oraz korzystania z biblioteki), wypełnienia obowiązków prawnych; realizacji zawartych umów; w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5.    W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów obowiązującego prawa; inne podmioty, które na podstawie podpisanych stosownych umów przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

6.    Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa.

7.    W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu, w tym prawo do uzyskania kopii; prawo do żądania sprostowania; prawo do żądania usunięcia danych osobowych; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych; prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8.    W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.

9.    W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10.    W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny.

11.    Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta umowa.

12.    Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


Wakacyjne figle z dziećmi


Zajęcia wakacyjne z dziećmi w naszej bibliotece upłynęły kreatywnie i na wesoło.
Na wtorkowym spotkaniu wykonaliśmy, m.in. pamiątkę z wakacji - „pejzaż zamknięty w butelce” , czy owocowy brelok. Następnie nasi młodzi uczestnicy mieli za zadanie wykonania okładki do książki nawiązującej do wysłuchanej opowieści, z cyklu Kamishibai pt. „Groszek”.

Środę spędziliśmy w afrykańskim klimacie, tworząc niepowtarzalne ozdoby na szyje, z różnego rodzaju skrawków, wycinków i bibuły, a równie niecodziennego smaku dla podniebienia, nadała egzotyczna sałatka wieloowocowa. Dopełnieniem spotkania była bajka pod tytułem „Mój przyjaciel Kemushi”, a po niej rozmowa na temat cyklu życia. Nie obyło się bez zabaw ruchowych zaczerpniętych z techniki Weroniki Scherbone jak i zabaw z chustą Klanza.

Czwartkowe zajęcia nawiązywały do panoramy Krzeszyc. W związku z czym dzieci mogły wczuć się w rolę małych architektów naszej Gminy i ją co nie co przebudowały.
Maski wykopaliskowe były kolejnym zadaniem czwartkowego spotkania, a wykonane były częściowo z recyklingu. Pożegnaliśmy się czytanką pt. „Czułość”, która ponownie nawiązywała do przemian zachodzących w życiu różnych gatunków żyjących na ziemi.
Nie zabrakło oczywiście zabaw ruchowo-rozwijających.

Dziękujemy za wspólnie spędzony czas i zapraszamy do biblioteki!