środa, 19 marca 2014

Malarstwo „inspirowane pięknem Sławomira Szeleszkiewicza

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Krzeszycach od 08.marca 2014 r. prezentowana jest wystawa malarstwa Sławomira Szeleszkiewicza "inspirowane pięknem"
O autorze prac - Z.Siwek :
Wydaje się, że potrzeba nieustannej wypowiedzi rysunkowej czy malarskiej dla Sławomira Szeleszkiewicza stanowić może również szczególną formę introspekcji jako możliwości sposobu docierania do samego siebie. Posługiwanie się przez niego podstawową triadą starogrecką dobra, prawdy i piękna w wyborze i kształtowaniu form malarskich stanowi próbę, może często nieuświadamianą, uchwycenia gruntu porządkującego rzeczywistość. Przywiązanie do wartości szeroko pojętego piękna przekłada się na wybór podejmowanych przez niego tematów malarskich, a także sposobu ich realizowania. W jego pracach przeważają portrety ornamentowe, martwe natury, czy pejzaże. Choć są to tematy powszechnie znane, to jednak w obrazach Sławomira Szeleszkiewicza wyrażane są szczególną czystością kolorystyczną, porządkiem kompozycyjnym czy specyficzną świetlistością. Tendencja podkreślania i odwoływania się do kryteriów jednoznacznych i czytelnych przenika jego obrazy, nadając im spójnego wyrazu i specyficznego charakteru.

Wystawa będzie czynna do 08 maja 2014 r., codziennie w godzinach pracy biblioteki 10:00-18:00.
Zapraszamy
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA KRZESZYCEBrak komentarzy:

Prześlij komentarz