wtorek, 23 lipca 2013

Milion przygód z książka,przygodą i sztuką”
- wakacje z biblioteką

Nie trzeba wyjeżdżać daleko, aby atrakcyjnie spędzić wolny czas... w Gminnej Bibliotece Publicznej w Krzeszycach. Podczas spotkań wakacyjnych uczestnicy brali udział w wielu zajęciach,wycieczkach i warsztatach malarstwa i rysunku.

Pierwszy cykl wakacyjnych zajęć trwał od 15 do 19 lipca 2013r.
Pod okiem artystów Urszuli Kołodziejczak i Barbary Latoszek, młodzi plastycy wykonywali prace, różną formą techniki, poznali nowe terminy plastyczne, uczyli się malować trzema podstawowymi kolorami. Warsztaty odbywały się w bibliotece jak i w plenerze. Na pracach znalazła się piękna architektura i przyroda Krzeszyc, odbicie cienia, bryły przestrzenne oraz wiele, wiele innych tajników sztuki plastycznej.
W trakcie letnich zajęć nie zabrakło również innych atrakcji i przygód. Dzieci po raz pierwszy wzięły udział w nowej grze bibliotecznej,która nosi nazwę: Questing- Wyprawy Odkrywców.
To forma gry terenowej, polegająca na tworzeniu wypraw czyli tras „spacerowych”, które prezentują historię lub przyrodę miejscowości bądź okolicznych atrakcji przyrodniczo-kulturowych, dając możliwość na lepsze poznanie danego miejsca. Uczestnik Wyprawy otrzymuje Kartę Questu - Wyprawy Odkrywców, składającą się z reguły z mapy i wskazówek (napisanych wierszem), które w sposób edukacyjny prowadzą po miejscowości prezentując jego najciekawsze walory. Nagrodą w Wyprawie jest znalezienie ukrytego Skarbu, do którego prowadzą różne wskazówki i zagadki, a uczestnik Wyprawy musi po drodze je odgadnąć.
Gra terenowa stworzona od podstaw przez grupę liderów działających w krzeszyckiej bibliotece wywołała wśród dzieci wiele emocji i wrażeń po przebytych trasach. Dzieci z entuzjazmem i ciekawością podeszły do tej nowej formy spędzania wolnego czasu.

A dla nas - grupy liderów utworzonej na potrzeby pisania i projektowania Questingów -WYPRAW ODKRYWCÓW to powód do dumy i wniosków, że warto było ....

Organizowanie różnych form działań i zajęć bibliotecznych potwierdzają, że wakacje nie muszą być nudne odrobina zaangażowania, dobrego humoru i uśmiechu na twarzy sprzyja w odkrywaniu przygody i powstawaniu niezwykłych prac będących efektem dziecięcej wyobraźni, a także wynikiem grupowego współdziałania, wzajemnej inspiracji i kreatywności.
Ponieważ pierwszy cykl zajęć organizowanych w bibliotece cieszył się ogromnym zainteresowaniem dzieci postanowiliśmy zorganizować drugi cykl zajęć warsztatowych i edukacyjnych, na który zapraszamy wszystkich zainteresowanych już od 31 lipa 2013 roku do 09 sierpnia 2013r. w godz od 11 00 do 13 00

GWARANTUJEMY MOC WRAŻEŃ I NIESPODZIANEK

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W KRZESZYCACH
Znajdziesz nas też na stronach:


SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz