środa, 10 października 2018

Spotkania z historią czyli przeszłość dla przyszłości - konferencja


Z DZIEJÓW GMINY KRZESZYCE

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Krzeszycach  07 października 2018 r.
 odbyła się niecodzienna konferencja historyczna
„ Z dziejów gminy Krzeszyce”
w ramach projektu
 
  „ Spotkania z historią czyli przeszłość dla przyszłości”.

Otwarcia dokonała kierowniczka biblioteki Jolanta Solińska witając gości, których ledwo pomieściła sala biblioteki. Wśród  licznie zgromadzonych gości byli Wójt gminy Krzeszyce Stanisław Peczkajtis, dyrektorzy szkół, przedszkola, Stowarzyszenie Regionalistów z Gorzowa, goście z Niemiec- dawni mieszkańcy Krzeszyc, pracownicy Urzędu Gminy, Banku, radni oraz sołtysi Gminy Krzeszyce, proboszcz parafii krzeszyckiej Jarosław Leśny oraz mieszkańcy i ich krewni, których wspomnienia zostały ujęte w wydanym  książkowym albumie.
Prowadząca konferencję  poinformowała o udziale we  współfinansowaniu realizowanego projektu ze środków Unii Europejskiej –Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego- Programu Współpracy  INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020. Projekt dotyczył   historii  i rozwoju ziemi krzeszyckiej. Przedstawiono  główne panele tematyczne konferencji, a mianowicie:
1)      Formowanie się sieci wsi Krzeszyce- wykład  Zbigniewa Czarnucha
2)      Kolonizacja łęgu krzeszyckiego – prelekcja Małgorzaty Dąbrowskiej
3)      Promocja albumu „ Z dziejów gminy Krzeszyce”
4)      Prelekcja Urszuli Kołodziejczak i otwarcie wystawy  „ Krzeszyckie Sacrum”

Następnie został przedstawiony główny prelegent Zbigniew Czarnuch, który wygłosił wykład na temat historii gminy , która zawsze była na pograniczu Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej albo na pograniczu Wielkopolski i Magdeburgii. Mówił o wyjątkowości wsi Studzionka o równie wyjątkowej działalności Fryderyka Wielkiego. Wykupywał on ziemie i zakładał wsie olenderskie. Było to jego prywatne przedsięwzięcie. Wsie olenderskie rządziły się własnymi prawami. Ziemie krzeszyckie miały swoje lepsze i gorsze lata. Zbigniew Czarnuch mówił obrazowo i barwnie. Wykład jego jest zachętą do poznawania historii regionu.
Małgorzata Dąbrowska wygłosiła referat o kolonizacji łęgu krzeszyckiego, która trwała od drugiej połowy XVIII wieku. Odwołała się do legendy, która uzasadniła „ amerykańskie” nazwy miejscowości takie jak np. Jamajka. Słuchacze skupili uwagę na słowach
Małgorzaty Dąbrowskiej, widziałam pana, który miał rozłożoną mapę na kolanach i uważnie słuchał referatu. Prelegentka dużo miejsca poświęciła nazewnictwu. Pochodzenie nazw miejscowości można wiązać z założycielami, zajęciami pochodzenia egzotycznego lub od wydarzeń historycznych jak  Filadelfia, Louisa, Saratoga. Po drugiej wojnie światowej nadawano nazwy polskie, kierując się różnymi pobudkami.
Następnie udzielono głosu gościowi z Niemiec członkowi Związku Byłych Mieszkańców Powiatu Wschodniotorzymskiego . Głos zabrał  Otto- Karl Barsch. Odczytał on swoje wspomnienia sprzed drugiej wojny światowej, okresu wojny i powojnia. Relacje
Otta Barscha, ograniczały się do oficjalnych faktów jak zamknięcie tartaku, wywóz mieszkańców  oraz osobistych przeżyć  w tym spalenie domu rodzinnego,  młyna z  ponad 20 tonami zboża. Po tym wystąpieniu zaczęła  się ożywiona dyskusja, zaczęły padać pytania o przyczynę spalenia domu i młyna i co się stało z kościołem, który wówczas stał w środku wsi i wiele innych pytań. Oczywiste jest, że zarówno wspomnienia jak i odpowiedzi były niepełne, sprzeczne i trudno było ustalić fakty sprzed lat. Słuchaczy niezwykle interesowała  historia Krzeszyc i innych wsi, próbują zrozumieć co wówczas się działo.
Pytano o  przyczynę budowania domów szachulcowych, czy w tej sprawie były jakieś wytyczne? Odpowiedzi starał się udzielić  historyk - regionalista Zbigniew Czarnuch, iż budynki szachulcowe to wynik tradycji sięgającej średniowiecza.
Przebieg Konferencji wymknął się z planu zamierzonego. Pani Małgorzata Dąbrowska uzupełniła swoją prelekcję podając nazwiska ludzi przekazujących swoje wspomnienia z pierwszych lat po wojnie. Wójt Stanisław Peczkajtis podziękował Jolancie Solińskiej za zorganizowanie konferencji i  doprowadzenie do finału  prac nad opracowaniem albumu
„Z dziejów gminy Krzeszyce - Spotkania z historią czyli przeszłość dla przyszłości”. Pozostawił też w bibliotece księgę do wpisywania życzeń dla Krzeszyc i Ziemi krzeszyckiej.
Nastąpił moment wręczania podziękowań  prelegentom, osobom które pomogły w redagowaniu  albumu (książki) jak Małgorzacie Dąbrowskiej, Zbigniewowi Czarnuchowi i Zbigniewowi Masternak. Podziękowano również osobom, które udzielały wywiadów, udostępniały rodzinne zbiory archiwalne i pamiątki oraz wszystkim tym, którzy   przyczynili się  do organizacji konferencji i  powstania wydanego albumu.
Następnie Urszula Kołodziejczak dokonała wprowadzenia do  wystawy  specjalnie na  tą okoliczność przygotowanej  zatytułowanej: „Sacrum w akwareli”. Wystawa w postaci  prac w akwareli, fotografii i  szczegółowego opisu  prezentowała wszystkie  kościoły i obiekty  sakralne gminy Krzeszyce.
Konferencję  uświetniła  Marysia Miotk - uczennica Szkoły Muzycznej II stopnia,  koncertem skrzypcowym. Po czym zebrani przeszli do  obejrzenia wystawy i kuluarowych rozmów.


Janina Jurgowiak