piątek, 19 kwietnia 2013

Po co Polakom biblioteki?
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KRZESZYCACH
Z bibliotek publicznych korzysta jedna trzecia mieszkańców małych miejscowości – wynika z raportu „Po co Polakom biblioteki?”. Raport przygotowano po trzech latach realizacji Programu Rozwoju Bibliotek, w którym uczestniczy ponad 3300 placówek z całej Polski – również biblioteka w Krzeszycach
Badanie pokazuje, że ludzie przychodzą do biblioteki nie tylko po książki - spędzają tu wolny czas, szukają potrzebnych informacji. Dla niemal 200 tysięcy osób to jedyne miejsce, gdzie mogą skorzystać z Internetu, zobaczyć wystawę, spotkać się z ciekawymi ludźmi (artystami, pasjonatami, kolekcjonerami, hobbystami).
W bibliotece w Krzeszycach mieszkańcy mają do dyspozycji 4 komputery. Mogą także skorzystać z drukarki i projektora . Komputery są też dostępne w filiach biblioteki w Kołczynie i Muszkowie.
Według raportu, dla młodych ludzi biblioteka to przede wszystkim miejsce spotkań i spędzania wolnego czasu. Oglądają tu filmy, dyskutują o książkach, grają na komputerze, mogą wziąć udział w warsztacie malarskim, fotograficznym czy kółku teatralnym. Książki i Internet pomagają im też w nauce. Niemal 70% z nich dzięki informacjom znalezionym w bibliotece dostało lepsze oceny w szkole.
Biblioteka w Krzeszycach organizuje różne zajęcia dla dzieci i młodzieży, na przykład w Klubie Małego Artysty rozwijamy talenty malarskie, recytatorskie, teatralne oraz fotograficzne ; na zajęciach tanecznych uczymy koordynacji ruchów, współpracy w grupie; na zajęciach muzycznych sprawiamy, że  nauka gry na instrumentach muzycznych nie jest taka trudna.
Biblioteka to miejsce nie tylko dla młodych. Raport „Po co Polakom biblioteki?” pokazuje, że blisko 700 tysięcy dorosłych osób załatwia w bibliotekach codzienne sprawy. Przychodzą tu, żeby zapłacić przez Internet rachunki, sprawdzić rozkład jazdy autobusów, dowiedzieć się, w jakich godzinach przyjmują lekarze specjaliści. Biblioteka pomaga im także w poszukiwaniu różnych informacji. Mieszkańcy małych miejscowości wykorzystują komputery w bibliotekach do pisania życiorysów, listów motywacyjnych lub do kontaktowania się z pracodawcami. W bibliotece w Krzeszycach osoby dorosłe mogą na przykład skorzystać z oferty pomocy obsługi komputerowej, warsztatów komputerowych, mają do dyspozycji urządzenie wielofunkcyjne (drukarkę, skaner, ksero). Pracownicy bibliotek w ramach przystąpienia  do programu Rozwoju Bibliotek przeszli cykl szkoleń z zakresu edukacji cyfrowej i są przygotowani do prowadzenia podstawowych szkoleń komputerowych.
Biblioteka w Krzeszycach ma również bogatą ofertę dla seniorów: warsztaty twórcze, wystawy i wernisaże; spotkania w Dyskusyjnym Klubie Książki; uczestnictwo w różnych spotkaniach tematycznych i okolicznościowych np. w spotkaniach z krzeszycką historią w ramach tworzenia w bibliotece Cyfrowych Archiwów Tradycji Lokalnej (informacje na stronie internetowej: www.krzeszyce.archiwa.org); w spotkaniach w ramach profilaktyki prozdrowotnej poprzez wykłady, prelekcje, zajęcia warsztatowe.
Dodatkowe informacji na temat działalności biblioteki:
krzeszyce-biblioteka12.blogspot.com,
-www.krzeszyce.pl.
- www.krzeszyce.archiwa.org
Jolanta Solińska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz