poniedziałek, 27 marca 2017

Witaj Wiosno!Pierwszy Dzień Wiosny
w Muszkowie

21 marca dzieci, młodzież i rodzice witali pierwszy dzień wiosny kalendarzowej. Panna Marzanna wyruszyła w swoją ostatnią podróż  
z filii biblioteki  na plac zabaw  w Muszkowie. Gdzie ostatecznie zosta
ła pożegnana przez dzieci  pięknym wierszem ,,Żegnaj Marzanno" E. Romaniec – Zawadzkiej.
Atrakcj
ą pożegnania zimy i powitania wiosny było ognisko
z kie
łbaskami oraz zabawy na powietrzu. Choć pogoda nie pokazała swojego ciepłego wiosennego oblicza, nikogo to nie dziwiło, gdyż dzieci doskonale wiedziały, że wczesnowiosenna pogoda może być zmienna
i kapry
śna.
Mieszkańcy Muszkowa Ci mali i duzi czekają na piękną, słoneczną
i ciep
łą wiosnę.
Serdecznie dziękuję Sołtysowi Muszkowa i Radzie sołeckiej za zakup kiełbasek na ognisko .

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz