środa, 27 sierpnia 2014

Relacja z okazji obchodów 660-lecia Krzeszyc oraz otwarcia wystawy "Krzeszyce w starej fotografii- każdy czas ma swoją twarz"JUBILEUSZ 660-LECIA KRZESZYC                                                                                                      ( 1354-2014)
„Wśród burz zagubieni, rozsiani po świecie mieszkają Polacy, mieszkają ich dzieci……”   te piękne słowa  piosenki  w wykonaniu wokalistki Olgi Zając z Gorzowa Wlkp, rozpoczęły i  wprowadziły wszystkich zebranych gości  16 sierpnia 2014 roku, w klimat uroczystości  obchodów Jubileuszu 660-lecia  Krzeszyc, których głównym organizatorem była Gminna Biblioteka Publiczna w Krzeszycach .
               W czasie  uroczystości odbywały się ważne  dla upamiętnienia historii Krzeszyc wydarzenia jak: otwarcie wystawy  „Krzeszyce w starej fotografii – każdy  czas ma swoją twarz”, promocja wydawnictwa książkowego  przygotowanego  specjalnie na tą okoliczność oraz złożenie  kwiatów pod obeliskiem „Ku pamięci tych, którzy w tej ziemi spoczywają” przez Burmistrza partnerskiego miasta Altlandsberg Arno Jaeschke, przedstawicieli Stowarzyszenia Byłych Mieszkańców Powiatu Wschodniotorzymskiego Heimatkreis Oststernbeg, Wicestarostę Tadeusza Dąbrosia , Przewodniczący Rady Gminy Krzeszyce Jana Galońskiego i Wójta Gminy Krzeszyce Czesława Symeryaka.  
     Głównym celem  realizowanego  przedsięwzięcia było przedstawienie historii wsi,  jej tradycji i obyczajów poprzez partnerskie spotkanie byłych i obecnych mieszkańców  Krzeszyc oraz prezentację  czarno-białych starych zdjęć stanowiących wartość historyczną i kulturową. Zgromadzone zdjęcia prezentują dawne wydarzenia, interesujące miejsca i ludzi których niejednokrotnie  nie ma już wśród nas .Uczestnicy spotkania dowiedzieli się jak poprzez wieki kształtowała się historia Krzeszyc .Wykład wygłosił znany regionalista Zbigniew Czarnuch.                                                                                                                                                          
                   Na  wystawę "Krzeszyce  w starej fotografii-  każdy czas ma swoją twarz" zebrano wiele fotografii i pamiątek rodzinnych pochodzących z różnych okresów, na których zostało przedstawione życie rodzinne mieszkańców Krzeszyc i  okolic. Najstarsza fotografia pochodzi z XIX wieku udostępniona przez Andrzeja  Ficnera .  Stare fotografie są zapisem ważnych wydarzeń rodzinnych i społecznych: szkoły, parafii, zakładów pracy, organizacji, uroczystości okolicznościowych, ślubów, komunii itp.
Okazuje się że stare  zdjęcia z duszą to najlepszy sposób ukazania historii  miejscowości,  w której się mieszka lub mieszkało.

    Przygotowana  WYSTAWA  to niemal sentymentalną podróżą w czasie, która jest powrotem  do wspomnień z lat dzieciństwa, młodości, domu rodzinnego i do świata, którego już nie ma. I tylko stare fotografie z naszych rodzinnych albumów są cenną pamiątką i  mówią nam o tym czasie ,który już nieodwracalnie przeminął ale nadal  nas urzeka .Mamy nadzieję, że ta myśl towarzyszyła w czasie oglądania wystawy temu pokoleniu mieszkańców Krzeszyc i  okolic, które pamięta okres przedwojenny, wojnę i okupację, czas odbudowy po wojnie.
 Ufamy, że dla młodego pokolenia, wzrastającego w nowej rzeczywistości społeczno-ekonomicznej, w dobie globalizacji, wystawa ta była kolejną, ale nieco odmienną lekcją historii, wiedzy o kulturze, dotyczącą małej ojczyzny.
Lekcją, która miała na celu uświadomić młodym ludziom zadanie, skierowane przez Jana Pawła II również do nich :
 „Nie zagubcie pamięci, bo człowiek bez pamięci jest osobą pozbawioną przyszłości.”

        Realizując zadanie dzięki  wsparciu finansowemu w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu Pro Europa Viadrina- projekt  660-LEICE KRZESZYC  zebraliśmy i skatalogowaliśmy zdjęcia  z początków XX wieku. Najciekawsze znalazły w  prezentowanej  wystawie i publikacji książkowej.                                                                                                                            
         Mamy nadzieję, że  wystawa i  publikacja  książkowa zainteresuje  naszych mieszkańców gminy.Możemy już dziś stwierdzić, że dzięki temu projektowi wiele zdjęć zabezpieczyliśmy od zniszczenia, skatalogowaliśmy na nośnikach elektronicznych i opisaliśmy w krzeszyckim  Cyfrowym Archiwum Tradycji Lokalnej. W przyszłości będzie można je wykorzystać do kolejnych ewentualnych opracowań."
Za pomoc i wsparcie w przygotowaniu  jubileuszowego spotkania 660-lecia Krzeszyc dziękujemy Wójtowi Gminy Krzeszyce Czesławowi Symeryak oraz  serdeczne podziękowanie kierujemy  do Pani Barbary Adamskiej  Dyrektor  Zespołu Szkół Samorządowych w Krzeszycach oraz   księdza proboszcza krzeszyckiej parafii Dariuszowa Karpezo  za udostępnienie  najstarszych kronik. Dziękujemy  również wszystkim osobom wspierających nasze  przedsięwzięcie. Jesteśmy wdzięczni za to, że wspierają nas Państwo w ocaleniu od zapomnienia przeszłości, która – jak mówi profesor Tadeusz Kotarbiński – zachowana w przeszłości staje się częścią teraźniejszości.
Zachęcamy jednocześnie  mieszkańców gminy Krzeszyce do dalszego  dzielenia się  z nami swoimi archiwaliami (zdjęciami, starymi dokumentami, pamiątkami rodzinnymi). Ocalimy w ten sposób historię naszej Małej Ojczyzny – Gminy Krzeszyce.
   Gminna Biblioteka Publiczna w Krzeszycach zaprasza do odwiedzania strony  CATL KRZESZYCE  - http://krzeszyce.archiwa.org ., na której prezentowane są wszystkie skatalogowane do tej pory zdjęcia i dokumenty. Kolejne  zdjęcia i pamiątki będą ukazywały się  już w niedługim czasie.                                                                                                                                                                                 

Wystawa czynna będzie  do 30 października 2014roku.
ZAPRASZAMY
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W KRZESZYCACHProjekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu 
Pro EuropaViadrina oraz z budżetu państwa. 
"Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość"Brak komentarzy:

Prześlij komentarz